Beställ en rekryteringskoll


För att vi skall kunna genomföra en rekryteringskoll så behöver vi lite information om beställaren och om kandidaten.

Information om beställaren

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson (namn, telefon nummer och e-postadress)

Information om kandidaten/kandidaterna

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Personnummer (om det finns tillgängligt)
  • Bostadsaddress (stad/stadsdel)
  • Branschen som personen arbetar i
  • Inkludera gärna kandidatens CV!

Skicka beställningen

Maila den sammanställda informationen till kundansvarig på gscan så utför vi en rekryteringskoll!