Rekryteringskoll

Kontrollera sociala medier

  • gscan rekryteringskoll är en service för att söka igenom det som finns på nätet (sociala medier, bloggar och forum etc) om en kandidat (eller företag) ni vill anställa eller hyra in.
  • gscan rekryteringskoll utmynnar i en rapport där besvärande material vi hittat om en kandidat sammanställts. rapporten inkluderar även positivt material som vi hittat.
  • gscan rekryteringskoll är en grundlig och kostnadseffektiv lösning för att undvika potentiella felrekryteringar: en felrekrytering kan kosta hundratusentals kronor!
  • gscan rekryteringskoll är inte en tjänst där vi kontaktar referenser och säkerställer att cvn är korrekta, vi söker endast i publikt tillgänglig information på nätet

Många googlar själva

Många företag googlar kandidater för att se om det förekommer något besvärande på nätet. Men det är svårt undersöka allt det material som dyker upp – en djupgående sökning efter ett namn kan lätt ge mellan 500 och 1000 träffar. Det bästa man kan åstadkomma är några stickprov. De flesta känner att de borde söka mer, men att de inte hinner!

Vi erbjuder en bättre lösning!

Låt oss undersöka

Med våra effektiva verktyg kan våra utbildade undersökare hitta hundratals träffar som kan ha med kandidaten att göra. Alla dessa träffar undersöks grundligt för att kontrollera om de innehåller några riskindikatorer (sådant som potentiellt kan vara besvärande, se nedan). Undersökaren kontrollerar manuellt varje riskindikator och sammanställer en rapport.

Undersökaren söker fram de sociala konton och läser igenom det material som är publikt (facebook, twitter, bloggar, forum som kan kopplas till kandidaten). Undersökaren söker efter bildmaterial rörande kandidaten och kontrollerar att det inte förekommer något besvärande.

Rapporten

Undersökningar utmynnar i en rapport med det besvärande material som identifierats. Rapporten innehåller även positivt material när vi hittar det för att rapporten skall kunna ge en känsla för kandidaten.

Vi kan inte garantera att vi hittar allt, men vi är övertygade att vi hittar mer är de som söker själva! Beställaren äger den slutgiltiga rapporten och den raderas från våra system kort efter att kunden fått rapporten.

Positivt för kandidaten

Vi kommer inte att rapportera sådant som är olagligt att diskriminera mot. Detta leder till att kandidaten kan ej diskrimineras mot pga information som ni som anställare aldrig tagit del av (t.ex. sexuell läggning).

Vi tar även med material som kan vara positivt för kandidaten, t.ex. ett socialt engagemang eller utmärkelser som identifierats.

Läs mer på vår etik sida.

Riskindikatorer

Våra verktyg laddar ner alla träffar som hittas vid sökningen efter en person och söker igenom dessa efter riskindikatorer. En riskindikator är ett ord som indikerar:

  • Nät-hat
  • Rasism
  • Sexism
  • Fördomar
  • Sexuellt explicit material
  • etc

Att en riskindikator förekommer är i sig inte besvärande, men det leder till att vår undersökare detaljstuderar sidan i fråga för att utröna om det är besvärande eller ej. Typiskt så ger en undersökning 500-1000 träffar och av dessa har 50-100 riskindikatorer – alla dessa kontrolleras manuellt.


Testa redan idag. Om du inte är nöjd med resultatet så får du pengarna tillbaka (gäller endast nya kunder).