Etik

Etiska frågeställningar

Vi tar de etiska frågeställningar som uppstår runt Rekryteringskoll på största allvar. För att garantera att varje rapport utförs på ett etiskt sätt så har vi följande grundregler:

  • Vi gräver aldrig fram information som är skyddade av lösenord – vi rapporterar bara på sådant som är publikt tillgängligt för vem som helst.
  • Vi ber aldrig kandidater som deras lösenord och försöker aldrig bli “kompis” med kandidater för att få tillgång till mer information.
  • Vi rapporterar inte sådant som är olagligt att diskriminera emot, t.ex. sexuell läggning eller religionstillhörighet.
  • Alla rapporter hanteras som konfidentiell information, endast beställaren, utredaren och den kund-ansvarige känner till rapporten och kandidaten.
  • Våra undersökare blir löpande utbildade i de etiska aspekterna av sitt arbete. De har även skrivit på ett avtal om tystnadsplikt.
  • Vi har ett etiskt råd där etiska frågor hanteras.
  • Vi tar aldrig uppdrag från enskilda personer, endast företag och organisationer.

Åsiktsfrihet och yttrandefrihet

Vi har åsikts- och yttrandefrihet i det här landet, men det innebär inte frihet från konsekvenserna av att uttrycka sina åsikter. Vad någon tycker och säger i stängda rum är upp till dom, men om de skriker ifrån barrikaderna (vilket internet har blivit) får konsekvenser – förr eller senare. Risken är att en person som talar aggressivt i känsliga frågor på nätet även kommer att göra det på jobbet – inför kollegor och kunder, vilket kan få förödande konsekvenser för kundkontakten och arbetsmoralen.

Ej Diskriminerande

Våra undersökare tar bara med sådant som är potentiellt besvärande. Sexuellt läggning tas inte med, men sexuellt explicit material tas med – oavsett sexuell läggning. Religiös tillhörighet tas inte med, men nät hat och brottslig aktivitet tas med även om det är kopplat till religiös tillhörighet.

När ni själva googlar en kandidat så öppnar ni er för anklagelser om diskriminering, för vid en sökning tar ni del av information som kan vara olaglig att diskriminera emot och det är svårt att visa att ni inte tog del av den eller att ni inte diskriminerade på grund av den. Om ni istället har beställt en undersökning från oss så har ni ett skydd om ni anklagas för att ha diskriminerat vid en anställning; eftersom rapporten är det underlag ni har haft som grund så kan ni visa att ni inte kände till annat som fanns att läsa på internet.

Ni bestämmer vad som är besvärande

Vi ger inga rekommendationer i vår rapport, vi sammanställer en rapport och besluten är upp till er. Vi sammanställer sådant som är potentiellt besvärande men vad som faktiskt är besvärande varierar från bransch till bransch och från företag till företag.